Forma prawna firmy:

Firma „MATPOL Spółka komandytowa
Michał Goździcki, Rafał Romanowski”

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

KRS: 0000380597
REGON: 142847829
NIP: 534-24-66-879

Adres siedziby firmy:
ul. Wróblewskiego 10/14
05-804 Pruszków

Adres do korespondencji:
Stefanowo, ul. Urocza 6
05-552 Wólka Kosowska
Fax: +48 (22) 750 14 13
E-mail:  biuro@matpol.waw.pl

Michał Goździcki
tel. kom.: +48 602 633 600
E-mail: michal@matpol.waw.pl

Rafał Romanowski
tel. kom.: +48 693 344 705
E-mail: rafal@matpol.waw.pl

Arkadiusz Salak
Kierownik Działu Handlowego
tel. kom.: +48 666 088 411
fax: +48(22)750 14 13
E-mail:  arek@matpol.waw.pl